Cerkwie łemkowskie z okolic Krynicy - cd

 

 

 Mochnaczka

p.w. ¶w. Michała Archanioła XVIII w., odnawiana 1923,1929 i 1960–1964

 

 

 

Berest

Dawna cerkiew greckokatolicka z 1842 roku pod wezwaniem ¶w. ¶w. Kosmy i Damiana. Dzi¶ ko¶ciół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Nieustaj±cej Pomocy. Dzwonnica współczesna.

 

 

 

 

 

Piorunka

p.w. ¶¶ Kosmy i Damiana 1798, odnawiana 1909

 

Polany

p.w. ¶w. Michała Archanioła 1820, kilkakrotnie odnawiana

 

 

 

 

Binczarowa

p.w. ¶w. Dymitra wzniesiona podobno 1760, przebudowana 1797, 1879, odnawiana 1927, 1966-67

 

Bogusza

p.w. ¶w. Dymitra 1858, odnawiana 1926, 1963–1965

 

 

 

 

 Królowa Górna (d. Królowa Ruska)

p.w. Narodzenia Bogarodzicy 1815, odnawiana 1926, 1963–1965

 

www.malanowicz.eu Moje pasje Fotografia Wędrówki Cerkwie łemkowskie