Cystersi w Jędrzejowie

 

 

   Była to 21 filia opactwa w Morimond, która otrzymała zaszczytną nazwę Morimondus Minor. Dobrze prosperujący konwent zakonników umożliwił ukończenie dużego bazylikowego kościoła i klasztoru do 1210 r. Nową świątynię, poświęconą Matce Bożej Wniebowziętej, patronce zakonu Cystersów, konsekrował krakowski biskup błogosławiony Wincenty Kadłubek, któremu poświęcona jest widoczna do dziś inskrypcja na murze. 1 lipca 1819 r. cesarz rosyjski Aleksander I dokonał kasaty jędrzejowskiego opactwa. 

   We wrześniu 1945 roku obiekt wrócił ponownie w posiadanie zakonu cystersów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały źródłowe:

 

www.malanowicz.eu Moje pasje Architektura Klasztory cystersów