Cystersi w Jemielnicy

 

 

   Pierwsze informacje o utworzeniu tu filii klasztoru w Rudach pochodzą z roku 1289. W latach 1300–1328 powstał trzynawowy kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Po roku 1733 świątynię rozbudowano o dodatkowe przęsła i wieżową fasadę według projektu Friedricha Gansa z Karniowa. Dekorację i wyposażenie wykonano w XVIII w. Działali tu m.in. rzeźbiarze  M. Kössler ze Szwabii – autor ołtarza głównego, czy pochodzący z okolic Ratyzbony J. J. Lehner, który wykonał ołtarze boczne.  W świątyni znajdują się też obrazy Michaela Willmana  z II poł. XVII. Ogółem kościół posiada 16 barokowych ołtarzy i rokokowe organy.

   Tu tworzył Johannes Nucius (15561620), jeden z najwybitniejszych śląskich muzyków, a zarazem opat konwentu jemielnickiego od roku 1591. Niestety głównie z powodu wielkiego pożaru w Jemielnicy w 1617 roku, z jego bogatej twórczości niewiele się do naszych czasów zachowało. Pochowany jest w jemielnickim kościele. 

   W ogrodzie obok kościoła znajduje się kapliczka, kolumna świętego Wojciecha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały źródłowe:

 

www.malanowicz.eu Moje pasje Architektura Klasztory cystersów