Kolej wąskotorowa

Gliwice Racibórz

 

 

 

Historia

 

Mapa

Zdjęcia archiwalne

 

Eksploracja 2002

 

Stan w 2010

 

Projekt

 

Linia bytomska

 

 

 

   Koleje wąskotorowe funkcjonujące niegdyś na terenie Gliwic można podzielić na trzy rodzaje z uwagi na ich przeznaczenie . Były więc koleje zakładowe, miejskie (tramwaje) i „użytku publicznego”. Wąskotorowe koleje użytku publicznego świadczyły usługi dla ogółu klientów tak w zakresie przewozów towarowych, jak i pasażerskich. 

   Kolej ta po raz pierwszy dotarła do Gliwic w 1895 roku. Była to najbardziej na zachód wysunięta linia rozbudowanej na całym Górnym Śląsku sieci kolei tzw. fiskalnych. Odcinek o długości ok. 4.5 km : Maciejów Śląski Gliwice Wąskotorowe (równolegle do ob. ulicy Franciszkańskiej) Gliwice Zachodnie (przy ob. ul. Św. Katarzyny) oddano do eksploatacji 27.12.1895 roku. Dziesięć lat później 2.06.1905 roku, oddano do ruchu połączenie torowe między stacjami Gliwice Wąskotorowe i Gliwice Trynek.

   Na opisanej linii z Maciejowa Śląskiego do Fabryki Drutu i Wyrobów z Drutu oraz na odgałęzieniu w kierunku Trynku prowadzono jedynie ruch towarowy. Dopiero pod koniec funkcjonowania kolei wąskotorowej w latach 19891991 czynny był przystanek osobowy Gliwice Śródmieście (położony przy ul. Św. Katarzyny) z którego rozpoczynały bieg pociągi pasażerskie. Natomiast w Trynku w 1899 r. otwarto stację przeznaczoną przede wszystkim do obsługi ruchu pasażerskiego. Stanowiła ona punkt początkowy linii w kierunku Bojkowa i Rud Wielkich na której prowadzono intensywny wąskotorowy ruch pociągów pasażerskich. Po II wojnie światowej uruchomiono nawet nowe przystanki osobowe Kopalnia Gliwice (przy kopalni o tej samej nazwie) i Bojków Górny (2 km za stacją w Bojkowie).

   Linia kolejowa z Trynku do Rud (22 km) i dalej do Raciborza stanowiła pierwotnie własność firmy „Kramer & Co.”, która 15.10.1897 r. uzyskała koncesję na jej budowę i eksploatację. W tym czasie na Górnym Śląsku za przyczyna tej firmy powstawała sieć tramwajowych linii wąskotorowych. Gliwice były jednym z pierwszych miast regionu, które otrzymały ten nowoczesny system przewozu osób. Już 26.08.1894 r. uruchomiono połączenie tramwajowe z Zabrzem oraz zbudowano zajezdnię z warsztatami naprawczymi przy ob. ul. Chorzowskiej (obok Lasku Miejskiego) [Do dnia dzisiejszego zachował się prawie w niezmienionym kształcie architektonicznym budynek administracyjny dawnej zajezdni]. Były to jedne z trzech warsztatów głównych Towarzystwa Tramwajów Górnośląskich (obok Rud i Górecka w Bytomiu).

   Pierwsza linia tramwajowa w Gliwicach miała swój przystanek początkowy na Placu Inwalidów Wojennych i obecną ul. Zwycięstwa prowadziła do dworca kolei głównej (normalnotorowej). Dalej tor ułożono w bruku ob. ul. Piwnej ,Traugutta i Chorzowskiej w kierunku Zabrza. W 1899 roku, wraz z uruchomieniem stacji w Trynku przedłużono tor w kierunku centrum miasta do ul. Dworcowej (ob. 1 Maja) na długości 1,5 km. Później doprowadzono go do dworca kolei normalnotorowej. Inne odgałęzienie toru tramwajowego poprowadzono ulicą Górnych Wałów [Do dzisiaj w bruku zachowała się mijanka wąskotorowa.] i zakończono mijanką na ob. ul. Zygmunta Starego.

   Do 1898 roku tramwaje górnośląskie miały trakcję parową, a w centrum Gliwic nawet konną [Ze względu na utrudnienia powodowane hałasem i spalinami generowanymi przez parowozy w centrum Gliwic i Bytomia w ruchu tramwajowym lokomotywy zastępowano końmi.]. Elektryfikację linii tramwajowych rozpoczęto dopiero po uruchomieniu dużej elektrowni w Zabrzu (21.12.1897 r.), która stała się źródłem energii między innymi dla komunikacji miejskiej. Ten nowoczesny napęd jako pierwszy na Górnym Śląsku otrzymał właśnie odcinek między Gliwicami i Zabrzem. Zelektryfikowano też odcinek z dworca kolei głównej biegnący ulicą Dworcową do Trynku. Nigdy jednak nie zelektryfikowano linii z Trynku do Rud oraz Raciborza. Była to jedna z wielu cech charakteryzujących tą linię i upodabniająca ją bardziej do linii kolejowej niż tramwajowej. Wówczas (do 1925 r.) na stacji w Trynku pasażerowie musieli przesiadać się z tramwaju elektrycznego na pociąg parowy i odwrotnie.

   Już w 1909 roku dyskutowano o konieczności przebudowy torów tramwajowych z prześwitu wąskiego (785 mm) na normalny (1435 mm). Wysoki koszt takiego przedsięwzięcia spowodował, że Gliwice doczekały się wymiany torów dopiero w 1928 roku. Przy okazji niektóre trasy przełożono na inne ulice, a na niektórych odcinkach tylko przekuto tor na szerszy pozostawiając linię na tym samym miejscu. Wówczas zlikwidowano połączenie ulicami Piwną i Traugutta oraz Górnych Wałów. Nie przekuto tylko linii łączącej dworzec kolejowy przez ul. Dworcową z Trynkiem i w drugą stronę, biegnącą do Raciborza. Do obsługi tej linii w 1925 r. wprowadzono wagony spalinowe, przez co wyeliminowano przesiadki podróżnych na stacji w Trynku.

   Dzięki wspomnianym „kolejowym” cechom linii z Trynku do Rud i Raciborza, po zakończeniu II wojny światowej linię tę przejęły Polskie Koleje Państwowe od eksploatującego ją do tej pory prywatnego Towarzystwa Tramwajów Górnośląskich (VBO). W 1947 r. zmieniono częściowo przebieg toru łączącego stacje Gliwice Wąskotorowe i Trynek umożliwiając bezpośredni przejazd pociągów między nimi likwidując jednocześnie wąskotorowe połączenie z ulicą Dworcową i centrum miasta. Wówczas tramwaj normalnotorowy dojeżdżał do kolejowej stacji wąskotorowej w Trynku, a pasażerowie znowu musieli się przesiadać do pociągu i odwrotnie z pociągu do tramwaju.

   Jak już wspomniano wąskotorowe tramwaje elektryczne w Gliwicach zakończyły swoją działalność w 1928 roku. Do 1945 roku funkcjonowała jeszcze wąskotorowa komunikacja pasażerska z Trynku do dworca głównego. Po tym czasie koleje wąskotorowe reprezentowane były tylko przez PKP na trasie z Maciejowa Śląskiego do Fabryki Drutu i Wyrobów z Drutu oraz z Gliwic Wąskotorowych przez Trynek w kierunku Rud i Markowic Raciborskich. W kolejnych latach stopniowo zamykano bocznice małych firm i dużych przedsiębiorstw oraz zmniejszał się ruch pasażerski. Najpierw skrócono linię kolejową biegnącą przed centrum miasta, wzdłuż zasypanego koryta Kanału Kłodnickiego do placu składowego węgla przy ul. Dubois. Stopniowo zamykano liczne niegdyś składy opału i materiałów budowlanych. Ciepłownia OPEC zlikwidowała bocznicę wąskotorową po uruchomieniu taśmociągu z Kopalni „Sośnica”. Najdłużej czynna były bocznice Huty „1 Maja” przy stacji Gliwice Zachodnie, hałdy hutniczej przed Maciejowem Śląskim i Kopalni „Gliwice” na szlaku Trynek Bojków. Ruch pociągów pasażerskich zawieszono 4.11.1991 r., natomiast pociągi towarowe kursowały jeszcze sporadycznie w 1992 roku. Od około 1995 roku nieeksploatowane odcinki torów coraz zuchwalej niszczyły zorganizowane bandy przestępcze i indywidualni złodzieje. Ostatnim reprezentantem kolei wąskotorowych w Gliwicach była sieć kolei zakładowych na terenie Huty „1 Maja” (później „Gliwice”). Zakończyły one działalność wraz z rozbiórka infrastruktury huty. Dzisiaj już niewiele śladów może zaświadczyć o obecności transportu wąskotorowego na terenie miasta, zwłaszcza po likwidacji również tramwaju w mieście.

 

 

 

Materiały źródłowe:

wykład pana Krzysztofa Soidy na sesji Gliwickich Metamorfoz

 

Zdjęcia archiwalne:

 

 

www.malanowicz.eu Moje pasje Architektura Obiekty postindustrialne