..

Osiedle Ficinus

 

 

   Kolonia robotnicza Ficinus w Wirku przy ulicy Kubiny powstała w latach 18601867 roku dla pracowników pobliskiej kopalni Gottessegen (pol. Błogosławieństwo Boże obecnie kopalnia „Pokój”), założonej w 1802 roku. Właścicielami kopalni byli przemysłowcy z bytomsko-siemianowickiej linii rodu Donnersmarcków, którzy byli również fundatorami osiedla. 

   Nieznany jest autor projektu osiedla. Miało ono charakter wiejski, powstało wśród pól, a do każdego domu należał kawałek ziemi uprawnej i budynek gospodarczy. Liczy 16 budynków zabudowanych z piaskowca, co jest rzadkością na tym terenie, z cegły wykonano obramowania otworów okiennych i drzwiowych. 

   Budynki są dwukondygnacyjne, podpiwniczone, oparte na rzucie prostokąta o wymiarach 8,7 x 11,6m kryte dwuspadowym dachem o niewielkim nachyleniu połaci i kalenicach ustawionych równolegle do ulicy. Po obu stronach wzdłuż ścian szczytowych dobudowane były parterowe pomieszczenia kryte dachem pulpitowym. Domy były czterorodzinne po dwa mieszkania na każdej kondygnacji. Mieszkania składały się z przedsionka, dużej kuchni i małej izby. Jest to jedno z najstarszych osiedli patronackich. Decyzją Nr A/1231/78 z dnia 19 sierpnia 1978 roku zostało wpisane do rejestru zabytków, a od 19 października 2006 znajduje się na trasie Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwa spośród 16 budynków, nie zostały jeszcze zmodernizowane

 

 

 

 

 

 

 

Jak widać, przy modernizacji nadbudowano nieco piętro. Zmieniony został układ okien od frontu pierwotnie każda z części 

miała po dwa okna na kondygnacji, ulokowane na tej samej osi. Można to prześledzić po śladach zamurowań na budynkach nieremontowanych. Przy modernizacji z mieniono również dobudówki licując je cegłą.

 

 

 

 

 

 

 

No i  większość mogła użyć cegły (płytek) jednego rodzaju, a jeden nie mógł

 

 

 

 

Zespół wygląda nieco gorzej, kiedy się spojrzy szerzej....

 

 

 

 

   Na początku ulicy Kubiny znajduje się kościół ewangelicki. Został zbudowany wg projektu architekta Felixa Henry'ego w 1902 roku. Został wzniesiony z cegły w stylu neogotyckim. W elewacji wschodniej znajduje się inskrypcja: Ein feste Burg ist unser Gott 19011902 (tłum: Pewnym schronieniem jest nasz Bóg).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plebania

 

 

Z jednej strony należy się cieszyć, że budynek nie niszczeje, ale z drugiej... napis HAM na dawnej plebanii jakoś razi

 

 

 

Materiały źródłowe:

 

www.wirek.ubf.pl

www.mkzruda.pl

 

 

www.malanowicz.eu Moje pasje Architektura Katalog zabytków Osiedla patronackie