Drewniany kościół w Miedźnej

 

   Wieś została lokowana w XIII wieku. Jej nazwa pochodzi od słowa miodowa. Przebiegała tędy tzw. Wielka Droga, czyli szlak kupiecki. Początki parafii w Miedźnej sięgają roku 1326, kiedy to dokumenty podają imię Bernharda, plebana z Miedźnej. Na mapie Pszczyńskiego Wolnego Państwa Stanowego z 1636 roku można zobaczyć sylwetkę kościoła z tego okresu. W XVIII wieku ten stary kościół był już w tak złym stanie, że zdecydowano o jego rozbiórce i wybudowaniu nowego. 

   Obecny kościół pod wezwaniem św. Klemensa papieża jest największym drewnianym kościołem na ziemi pszczyńskiej. Zbudowany został w XVII na miejscu starego i w wieku XVIII rozbudowany. Kościół jest orientowany, konstrukcji zrębowej zbudowany na rzucie typowym dla kościołów śląskich - do prostokątnej nawy przylega mniejsze, również prostokątne prezbiterium z zakrystią od strony północnej. Od strony zachodniej dostawiona jest wieża konstrukcji słupowej z izbicą i barokowym hełmem z latarnią. Podobny hełm posiada wieżyczka na sygnaturkę, na dachu nawy. Dachy nawy i prezbiterium – dwukalenicowe, kryte gontem. Kościół i wieżę otaczają soboty, z sobotami połączone są niewielkie kruchty kryte baniastymi hełmami. 

   Wewnątrz zachował się gotycki witraż ze sceną Ukrzyżowania z połowy XV wieku. Na uwagę zasługuje również bogato zdobiony ołtarz główny z I poł. XVIII wieku, i również XVIII-wieczne ołtarze boczne, ambona i ława kolatorska. Chór z organami wsparty na czterech drewnianych kolumnach. Prezbiterium oddzielone od nawy tęcza, przykryte jest pozornym sklepieniem kolebkowym z zachowaną XIX wieczną polichromią.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.drewnianyslask2.za.pl/miedzna.html

http://www.kosciolydrewniane.pl/

Zabytki Sztuki w Polsce – Śląsk, KOBiDZ, Petit s.c. Lublin – Warszawa 2006.

www.malanowicz.eu Moje pasje Architektura Śląskie klimaty Drewniane kościoły