Lwów - kościoły 

(c.d.)

 

 

      Zdjęcia archiwalne: wikipedia, Narodowe Archiwum Cyfrowe

      Dawne pocztówki i ryciny www.lwow.yoyo.pl

 

 

Kościół Bożego Ciała i klasztor Dominikanów obecnie greckokatolicka cerkiew Najświętszej Eucharystii

 

   Formalnej fundacji konwentu dominikanów dokonał w 1378 namiestnik króla Węgier i Polski Ludwika, książę opolski Władysław. Zbudowano wówczas ceglany kościół, utrzymany w tzw. typie kazimierzowskim. Po pożarze w 1407 roku kościół został odbudowany w stylu gotyckim razem z gmachami klasztornymi. Z tamtych czasów być może pochodzi otoczona kultem figura Matki Boskiej Jackowej, wykonana w alabastrze (XIV w.) Obecna świątynia pochodzi z połowy XVIII wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empirowy nagrobek Józefy hr. Dunin-Borkowskiej (zm. 1811), dłuta Thorvaldsena (jedyne jego dzieło we Lwowie)

 

 

 

 

 

 

 

Kościół św. Piotra i Pawła i klasztor Jezuitów

 

       Został zbudowany w latach 1600–1630 na miejscu dawnego, drewnianego kościoła według planów Pawła Rzymianina. Łączy w swej architekturze najlepsze wzory włoskiego i flamandzkiego manieryzmu. W klasztorze bernardyńskim ostatnie lata swego życia (1463–1484) spędził Jan z Dukli. Tam też spoczęły jego relikwie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół św. Antoniego

 

   Obok katedry jedyny rzymskokatolicki kościół lwowski nieprzerwanie czynny po 1945 do dnia dzisiejszego. Budowę klasztoru rozpoczęto w 1618 roku a ukończono w 1630. Obecny kształt świątyni jest zasługą fundacji kasztelana krakowskiego, księcia Janusza Antoniego Wiśniowieckiego. Fundacja miała miejsce w roku 1718. Budowę w stylu dojrzałego baroku ukończono w 1739 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

Cerkiew Przemienienia Pańskiego 

 

   Wzniesiona na fundamentach świątyni z XVIII w. – dawnego kościoła trynitarzy – z wykorzystaniem jego ścian i konstrukcji, zachowanych po pożarze w 1848 r. Najważniejsze okresy budowy świątyni: 1703-1731 (wzniesienie kościoła trynitarzy); 1783 (przebudowa pod bibliotekę uniwersytetu); 1875-1898 (obecna świątynia), autor projektu: S. Hawryszkiewicz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół p.w. Matki Boskiej Śnieżnej obecnie Cerkiew Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 

   Kościół zaliczany jest do najdawniejszych świątyń chrześcijańskich Lwowa, wzniesiony został w dobie późnego średniowiecza. Najważniejsze daty dotyczące budowy i późniejszych zmian – XIII w. budowa drewnianego kościoła; ok. 1350 r. murowany kościół; 1882–1892 rekonstrukcja

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół p.w. św. Elżbiety obecnie Cerkiew Św. Elżbiety i Olgi

 

   Świątynia budowana była w latach 1903-1911 wg projektu T. Tałowskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne kościoły