Skansen w Tokarni

Muzeum wsi kieleckiej

 

 

   Park Etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej zajmuje ponad 70 hektarów (ale jeszcze nie cały teren jest zagospodarowany). Prezentuje osiemnasto- i dziewiętnastowieczne zabytki budownictwa drewnianego z terenu Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej. Są to zagrody wiejskie, obiekty małomiasteczkowe, budynki folwarczne, zabytki przemysłu wiejskiego. Bardzo ciekawy jest dwór pochodzący z Suchedniowa z pełnym wyposażeniem wnętrz.
   Skansen jest piękny i przebogaty, prezentuje bardzo szeroką tematykę, ale po zastanowieniu postanowiłam nie pokazywać tu pełnego reportażu, tylko wybrane miejsca, które spodobały mi się najbardziej (i po ciężkiej selekcji i tak zostało blisko 80 zdjęć :)). To miejsce warto odwiedzić w pogodny dzień.

 

Dwór

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spichlerz

 

 

 

 

 

Kościół

 

 

 

 

 

 

Apteka

 

 

 

 

 

Sklep

 

 

 

 

 

 

 
http://www.mwk.com.pl/index.php?id=26

www.malanowicz.eu Moje pasje Architektura Katalog zabytków Skanseny