Zamek Orawski Oravski Hrad

 

 

   Oravsky Podzamok powstał prawdopodobnie po najeździe tatarskim w 1241 roku. Miał za zadanie chronić wschodnią granicę kraju (tereny te były wówczas częścią Węgier) i szlak handlowy do Polski. Pierwsza pisemna wzmianka o nim pochodzi  z 1267 roku. Zamek stoi na wysokiej skale, piętrzącej się 112 m nad lustrem rzeki Orawy. Swój dzisiejszy wygląd uzyskał w 1611 roku rozbudowywano go nieprzerwanie od XIII wieku, rozpoczynając od szczytu, ku dołowi. 

   Na całość zamku składają się trzy kompleksy średniowieczno-renesansowych budowli tworzące tzw zamki górny, średni i dolny.

Najstarszą częścią jest zamek górny, pochodzący z I poł. XIII wieku. Jest to wyniosła, wąska budowla, z przybudówkami, zorientowana w kierunku wschód-zachód, "przyklejona" do skały w taki sposób, aby był niedostępny z zewnątrz. Poniżej znajduje się zamek średni, gdzie wyróżnia się czworoboczna wieża i zabudowania dwóch tzw. pałaców, wzniesionych przez Jana z Dębowca i Jana Korwina. Najniżej położony jest zamek dolny z pałacem Thurzonów, barokowym kościołem zamkowym i wieżą.

   W 1800 roku zamek spłonął, ale prace konserwacyjne i rekonstrukcyjne ochroniły go przed zniszczeniem. W roku 1868 urządzono tu jedno z pierwszych na Słowacji muzeów. Mieszczą się tu wystawy krajoznawcze Muzeum Orawskiego, wystawa archeologiczna, ekspozycja przyrodnicza oraz etnograficzna Orawy, warto też wspomnieć o imponującej kolekcji okazów ornitologicznych.

   W kaplicy zamku zachowany jest pomnik Juraja Thurza, który należy do najważniejszych dzieł rzeźbiarskich na Słowacji (1616).

   Zamek znajduje się w miejscowości Oravski Podzamok, która powstała z założonego w XVI wieku folwarku, w którym mieszkali rzemieślnicy, służba i urzędnicy zamkowi. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Orawski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.malanowicz.eu Moje pasje Architektura Katalog zabytków Zamki