Zamek krzyżacki w Bytowie

 

 

   Krzyżacy przystąpili do budowy warownego zamku w Bytowie w latach 13981405. Na lokację zamku wybrano górujące nad miastem wzgórze o znakomitych naturalnych warunkach obronnych. Budowla powstała na planie prostokąta o wymiarach 70 m x 50 m. Zamykające prostokątny dziedziniec kamienno-ceglane mury o fundamentach blisko 3 metrowej grubości spięto w narożach wieżą i trzema wysuniętymi basztami. Podejścia do zamku od strony wschodniej bronił system fos, przedzamcze i zwodzony most.

   Nowoczesny na owe czasy zamek pełnił m.in. rolę strażnicy granicznej, siedzibę administracji krzyżackiej oraz zajazdu dla rycerstwa zachodnioeuropejskiego, podążającego do stolicy państwa krzyżackiego w Malborku. W czasie wojny trzynastoletniej zamek bytowski dostał się w ręce króla polskiego Kazimierz Jagiellończyka, który nadał dożywotnio ziemię bytowską księciu pomorskiemu Gryficie Erykowi II. W czasach książęcych zamek pełnił m.in. funkcję letniej rezydencji książęcej. W ciągu stuleci zamek pełnił różnorodne funkcje. Gdy w 1974 roku zakończono prace remontowe w skrzydle wschodnim, znalazła tam swoją siedzibę biblioteka. W 1980 r. oddano do użytku skrzydło południowe i tam zlokalizowano hotel i restaurację. W budowlach skrzydła północnego znalazło swoją siedzibę Muzeum Zachodnio-Kaszubskie. Dzisiaj Kaszubsko-Pomorskie Bractwo Rycerzy Zamku Bytowskiego organizuje pokazy walk rycerskich na zamku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały źródłowe:

 

www.

B.Guerquin; Zamki w Polsce

 

Zdjęcia: Małgorzata Malanowicz

 

 

 

www.malanowicz.eu Moje pasje Architektura Katalog zabytków Zamki