Bieszczadzkie cerkwie

 

Bystre

 

 

 

Chmiel

 

 

 

Daliowa

 

 

Górzanka

 

 

Hoszów

 

 

Komańcza

 

 

Michniowiec

 

 

 

Moczary

 

 

 

Radoszyce

 

 

Równia

 

 

 

Rzeped¼

 

 

Smolnik

 

 

Szczawne

 

 

Ulucz

 

 

 

 

 

Centrum Kultury Ekumenicznej w Myczkowcach - 143 miniatury drewnianych cerkwi i ko¶ciolów