Kalwaria Zebrzydowska

 

 

   Założycielem Kalwarii był Mikołaj Zebrzydowski wojewoda krakowski. Zalążkiem całego założenia była wybudowana w latach 1600-1601 

kaplica Ukrzyżowania Pana Jezusa na Żarku (w masywie Żaru). Pierwsi bernardyni przybyli do Kalwarii w roku 1604 i wtedy rozpoczęto budowę klasztoru i kościoła wg projektu Jana Marii Bernardoniego oraz Pawła Baudartha.

Na polecenie Mikołaja Zebrzydowskiego Feliks Żebrowski, matematyk, mierniczy i astronom ustalił miejsca poszczególnych kaplic. Kalwaria wzorowana na jerozolimskich stacjach Męki Pańskiej, była pierwszą tego typu w Polsce.

   Kaplice:

Ratusz Piłata (16051609) 

Grób Chrystusa (16051609) 

Dom Annasza (1609)

Ogrójec (1609)

Pojmanie (1609)

Pałac Heroda (1609)

Dom Kajfasza (1609)

Grób Matki Bożej (16111615)

Domek Matki Bożej (16261614)

Włożenie Krzyża (1614)

Wniebowstąpienie (1614)

Wieczernik (16141615)

Serce Maryi (1615)

II Upadek Pana Jezusa – Brama Zachodnia (1615 - 1616)

Święty Rafał (1616–1617) 

Pustelnia Pięciu Braci Polaków z kaplicą św. Marii Magdaleny (16161617)

 

Historia sanktuarium: http://www.kalwaria.eu/index.php?action=page,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.malanowicz.eu

Moje pasje

Fotografia

Wędrówki