Cmentarz żydowski w Gliwicach Na Piasku

 

 

   Cmentarz założony w 1815 r. Zgodnie z zasadami religii mojżeszowej nekropolia nie mogła być położona bliżej niż 25 metrów od najbliższego domu mieszkalnego dziś cmentarz znajduje się w centrum miasta. Posiada powierzchnię 0,63 ha, a na tym terenie 6 kwater oddzielonych od siebie alejkami, w których pochowano ponad 1000 osób. Do dnia dzisiejszego przetrwało około 500 nagrobków. Dominującą formą nagrobka jest tutaj tradycyjna dla żydowskiej sztuki sepukralnej macewa. Najstarsze zachowane nagrobki pochodzą z lat 20 i 30 XIX wieku. Ostatni pochówek odbył się w 1937 roku a cmentarz zamknięto w 1953 roku.

   Przy głównym wejściu na cmentarz znajdują się obecnie ruiny dawnego domu przedpogrzebowego. Wewnątrz najbardziej okazałą budowlą na cmentarzu jest XX w. grobowiec rodzinny Meyerów w formie wolnostojącej kaplicy. Warto również zwrócić uwagę na szpalery grobowców wtopionych w mury cmentarza. Zostali tu pochowani przedstawiciele rodziny Troplowitz: handlarz win Salomon (zm. 1869 r.), ojciec Louisa Troplowitza – budowniczego gliwickiej synagogi i Willi Caro zarazem dziadek Oskara Troplowitza (wynalazcy kremu „Nivea”), a także rodzeństwo świętej zakonnicy Teresy Benedykty od Krzyża  znanej jako Edith Stein.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.malanowicz.eu

Moje pasje

Fotografia

Cmentarze

Cmentarze żydowskie