Cmentarz żydowski w Katowicach

 

 

   Katowice uzyskały prawa miejskie dopiero w roku 1865. Jednakże Żydzi zamieszkiwali na terenie dzisiejszych Katowic już od ponad 100 przed tą datą. Można doszukać się informacji o tym że Żydzi z Bogucic, obecnej dzielnicy Katowic należeli do Gminy w Karwinie – obecnie Czechy. Tam też mieli soje cmentarze.  W roku 1781 zostali wygnani z terenu dzisiejszych Katowic. Sześć lat później zakaz cofnięto. Ponowne zainteresowanie terenami Katowic pojawia się wraz z rozwojem przemysłu. W połowie XIX wieku znacznie wzrosła liczba żydowskich osadników. Teraz aż do 1866 roku należą już do Gminy w Mysłowicach
W wyniku rozwoju gospodarczego wzrosła liczba mieszkańców. Do 1850 roku głównym skupiskiem ludności żydowskiej są Bogucice – dzisiejsza dzielnica Katowic. To tam w 1857 roku wzniesiono pierwsza synagogę. W 1862 roku rozpoczęto budowę synagogi gminnej. W 1872 roku Katowice mają już własnego rabina. Zaczynają się prace nad utworzeniem gminy i oddzieleniem się od Mysłowic. W 1880 roku zostaje rozbudowana i powiększona synagoga. W roku 1869 został założony cmentarz. Do dnia dzisiejszego zachowało się na nim kilkaset nagrobków, można je oglądać w albumie. W 1881 roku zostaje zarejestrowany Statut Gminy. Kolejną synagogę wzniesiono w 1900 roku. Wielka Synagoga mogła pomieścić 1000 osób. Mieściła się przy obecnej ulicy 3 Maja .Została zniszczona we wrześniu 1939 roku. Po roku 1945 w Katowicach było jedno z największych skupisk ludności Żydowskiej w Polsce . Powstała nowa Gmina Wyznaniowa Żydowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.malanowicz.eu Moje pasje Fotografia Cmentarze  Cmentarze żydowskie