Cmentarz żydowski w Zabrzu

 

 

   Cmentarz założony został w drugiej połowie 1871 roku na parceli podarowanej Gminie przez księcia Guido Henckel von Donnersmarck w północno-wschodniej dzielnicy miasta, nazywanej dawniej „Małe Zabrze”, a jeszcze wcześniej „Kolonia na Piaskach”. (popularna nazwa „Zandka”). Kształt cmentarza przypomina literę L. Został założony w czterech etapach i obecnie jego całkowita powierzchnia wynosi ponad 1 hektar. W obrębie cmentarza znajduje się 266 drzew 13 gatunków. Najliczniejszą grupę stanowią grochodrzewy, którymi została obsadzona główna aleja cmentarna.

   Wyjątkowy charakter cmentarza bierze się stąd, że obok siebie występują tradycyjne skromne macewy i monumentalne pomniki nagrobne. Zachowało się 671 nagrobków najokazalsze powstały w ostatnich latach XIX i na początku XX w., wśród nich na plan pierwszy wysuwa się grobowiec rodziny Maxa Jechiela Böhma (1901 r.). Pochówki na cmentarzu odbywały się od 1872 r. do 1954r.  

   Układ przestrzenny zachowanych zabytków nie uległ przemieszczeniu. Wyjątek stanowi tylko grupa kilkunastu połamanych tablic epitafijnych, złożonych na jedno miejsce, zwane „ścianą płaczu” (z hebr. Ha-kotel ha Ma-aravi). Miejsce to znajduje się przy jednym z przyściennych monumentalnych pomników rodziny Zimmermann.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Dariusz Walerjański - "KRONIKI MIASTA ZABRZA" nr 17 / 1993 rok;

Zabrze nasze miasto ;
Gornośląskie Dziedzictwo Pomniki i cmentarze

 

www.malanowicz.eu Moje pasje Fotografia Cmentarze Cmentarze żydowskie