Cmentarz ewangelicki w Pszczynie

 

 

   Luteranizm w Pszczynie wprowadził w 1568 r. książę Karol Promnitz. W ciągu 20 następnych lat religię tę przyjęły wszystkie miejscowości ziemi pszczyńskiej. W 1569 r. pojawił się w Pszczynie pierwszy pastor; tego samego roku ewangelicy otwarli tu szkołę. Kontrreformacja odcisnęła silne piętno na pszczyńskich ewangelikach od 1649 r. jedynym miejscem, gdzie mogli zbierać się na nabożeństwa, pozostała kaplica zamkowa. W 1661 r. zamknięto szkołę. W 1709 r. Erdmann Promnitz rozpoczął starania o zgodę na budowę kościoła ewangelickiego w Pszczynie. Uzyskał ją od Fryderyka II Wielkiego w 1742 r. i wkrótce ewangelicy rozpoczęli budowę świątyni. W tym samym roku reaktywowali działalność szkoły. Jej kierownikiem od 1 lipca 1784 do odejścia na emeryturę w 1826 roku był ojciec Gottlieba Jacoba. Gottlieb Jacob w 1818 roku został intendentem gminy ewangelickiej  w Pszczynie. W roku 1835 przeniósł się do Gliwic, gdzie w okresie od 1 października 1835 do 1 kwietnia 1865 był pastorem parafii ewangelickiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.malanowicz.eu Moje pasje Fotografia Cmentarze