Ogród japoński we Wroc³awiu

 

 

 

Historia

 

zima

 

wiosna

 

 

 

 

18 kwietnia 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.malanowicz.eu Moje pasje Ogrody Wroc³aw