Obiekty kultu św. Jana Nepomucena w powiecie gliwickim

 

CHUDÓW

   Kapliczka św. Jana Nepomucena, ok. 1860, murowana na planie kwadratu. Wewnątrz znajdowała się ludowa figura św. Jana Nepomucena z II połowy XIX wieku, drewniana, polichromowana. Podobno została usunięta przez proboszcza (poprzedniego) z uwagi na duży stopień zniszczenia.

LOKALIZACJA
ADRES CHUDÓW ul. Szkolna 45
dostępna z ulicy
DANE O KAPLICZCE
RODZAJ DOMKOWA
WYMIARY 300 x 300 x 270 do gzymsu

DANE 

O PRZEDSTAWIENIU JANA NEPOMUCENA

RODZAJ PRZEDSTAWIENIA FIGURA
MATERIAŁ DREWNO
WYMIARY
ATRYBUTY

KRUCYFIKS, AUREOLA+5 GWIAZD, KOMŻA, MANTOLET, BIRET

UWAGI  

 

   Kapliczka, zwana kapliczką „we dworze” p.w. św. Jana Nepomucena, z I połowy XIX wieku, murowana jest na planie kwadratu, o ostrołukowych oknach. Wewnątrz była jeszcze niedawno drewniana figura św. Jana Nepomucena z 2 połowy XIX wieku, polichromowana, ale została skradziona w latach 90-tych.

 

 

LOKALIZACJA
ADRES CHUDÓW ul. Zamkowa 
wolnostojąca, ogólnodostępna
DANE O KAPLICZCE
RODZAJ DOMKOWA
WYMIARY 280 x 285 x 380 do dolnej krawędzi szczytu

DANE 

O PRZEDSTAWIENIU JANA NEPOMUCENA

RODZAJ PRZEDSTAWIENIA FIGURA
MATERIAŁ DREWNO
WYMIARY
ATRYBUTY

KRUCYFIKS, PALMA, KOMŻA, MANTOLET, BIRET

UWAGI  

 

Źródła :

www.krajoznawca.eu 

www.nepomuki.pl 

Urszula Kaczmarczyk, Świadkowie przeszłości czyli kapliczki i krzyże przydrożne w pejzażu gminy Gierałtowice, 2003

 

Zdjęcia współczesne : Małgorzata Malanowicz  

 

Zdjęcia archiwalne ze strony www.nepomuki.pl

Zdjęcie wnętrza kapliczki przy ul. Szkolnej : Piotr Barchański, Wydawnictwo "Śląskie ABC" [w:] Świadkowie przeszłości czyli kapliczki i krzyże przydrożne w pejzażu gminy Gierałtowice, 2003

GLIWICE 2009  

Silesiana

Nepomuki