Wielka Sobota - święcenie potraw

Bytom-Rozbark

 

 

  Nowa nie-świecka tradycja :)
   W parafii św. Jacka w Bytomiu-Rozbarku w 2012 roku Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek, g
rupa relax.art oraz Zespół Pieśni i Tańca "Silesianie" Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zainicjowały święcenie potraw w Wielką Sobotę w tradycyjnych strojach rozbarskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały źródłowe:

 

Gliwice, 2019 

www.malanowicz.eu

Moje pasje

Silesiana

Izby regionalne