www.malanowicz.eu

Moja praca

Oferta

   

   Mieszkania socjalne na bazie typowych kontenerów

 

   Projekt wykonany na zlecenie firmy "Labor-Makron" - producenta typowych kontenerów, stanowił propozycję łatwych do wzniesienia w krótkim czasie domów socjalnych dla powodzian w 1997 roku.

Piętrowy dom przewidziany był dla 6 rodzin.

   Powierzchnia użytkowa :

mieszkanie "A" (max. 7 osób)  - 48,26 m2  (x2)

mieszkanie "B" (3-4 osoby)     -  23,85 m2  (x3)

mieszkanie "C" (max. 4 osoby) - 31,79 m2  (x1)