www.malanowicz.eu Moja praca Realizacje Obiekty  

   Cmentarz Centralny w Gliwicach

 

    W ośmiu zbiorowych mogiłach spoczywa tu kilkuset (dokładna liczba trudna jest do określenia) więźniów zabitych przez konwojentów podczas pieszej ewakuacji obozu oświęcimskiego na odcinku trasy z Rybnika do Raciborza. Początkowo pochowani byli w różnych przypadkowych miejscach tam gdzie zginęli. Po wojnie zostali przeniesieni do Gliwic.

   Myślą przewodnią projektu jest motyw drogi, która była miejscem kaźni pochowanych tu osób. Osią założenia jest brukowana droga rozpoczynająca się tablicą informacyjną o genezie grobów, do niej, od alejek cmentarza prowadzą 4 kręte dróżki. Wzdłuż dróg, jak konwojenci, z rzadka rozmieszczone pionowe kolumny żywotników. Wszystkie ścieżki zbiegają się z różnych kierunków w jedno miejsce i urywają nagle jako symbol przerwanej drogi życia przed poszarpaną ceglaną ścianą z tablicą pamiątkową. Ściana ta pełni również funkcje "praktyczne"  

po pierwsze teren od kaplicy ku pomnikowi opada lekko w dół, co powoduje, że istniejąca dotychczas tablica „ginęła”, po drugie w tle, na osi założenia widoczny jest ruch samochodowy, co z pewnością zakłóca możliwość skupienia w tym miejscu pamięci. Tablica pamiątkowa oprócz napisu zawiera znak czerwonego trójkąta wyróżnik więźniów politycznych......"

   Odsłonięcie miało miejsce w kwietniu 2008 roku.