www.malanowicz.eu Moja praca Realizacje Obiekty  

   Siedlec - stadnina koni

 

   Trójnawowa hala o łącznej powierzchni zabudowy  4.174 m2 i kubaturze  28.600 m3,  w której wyodrębnić można  cztery części :

 - biegalnia o wymiarach 30,0 m. X 70,0 m jednokondygnacyjna – o wysokości 10,80 m. (wysokość wynika z konieczności wprowadzenia okien w ścianach bocznych nad dachami pulpitowymi naw bocznych) - stanowi część środkową – krytą dachem kolebkowym o proporcji 1:10, doświetloną dodatkowo świetlikiem w kalenicy, w hali wyodrębniono przy ścianie szczytowej przeciwległej do wjazd trakt przeznaczony na usługi gasrtronomiczno-hotelowe

 - dwie stajnie o wymiarach 12,0 m. x 70,0 m parterowe z poddaszem użytkowym stanowiącym magazyn ściołów i paszy – kryte dachem jednospadowym o nachyleniu połaci 12 st. z lukarnami

- wiata na maszyny rolnicze o wymiarach osiowych 7,0 m. x 52,2 m

 

Projekt konstrukcji - "Statyk"

Obiekt w trakcie realizacji.