Cerkiew w Andrzejówce

 

   Cerkiew p.w. Zaśnięcia Bogarodzicy została zbudowana w 1864 roku. Jest budynkiem trójdzielnym o konstrukcji zrębowej, oszalowanej prezbiterium o rzucie prostokątnym, babiniec otoczony zachatą. Dach namiotowy z cebulastymi hełmami kryty  blachą. Wieżę konstrukcji słupowej z izbicą wieńczy hełm z latarnią i baniasta kopuła kryte gontem.

   W wyposażeniu cerkwi uwagę zwracają: późnobarokowy ołtarz i niekompletny niestety ikonostas z XVIII wieku, a także feretrony.  W wieży znajduje się dzwon z 1691 roku.

 

 

 

 

 

Materiały źródłowe:

Brykowski R., Łemkowska drewniana architektura cerkiewna w Polsce, na Słowacji i Rusi Zakarpackiej, Ossolineum 1986

www.beskid-niski.pl

http://lemko.org/polish/cerkwie.html

www.malanowicz.eu

Moje pasje

Fotografia Zabytki architektury Cerkwie łemkowskie