Cerkiew w Muszynce

 

 

   Cerkiew p.w. św. Jana Ewangelisty zbudowana w 1691 roku, częściowo odnowiona w XVIII wieku. Budynek drewniany konstrukcji zrębowej, trójdzielny, jednonawowy. Dachy nad nawą i prezbiterium łamane, nad babińcem siodełkowe. W zwieńczeniu wieży i dachów trzy makowice z pozornymi latarniami, makowiczkami i krzyżami. Nad wnętrzem z dekoracją malarską, kopuły namiotowe.

   Do XVIII-wiecznego wyposażenia cerkwi należy m.in. kompletny ikonostas z cennymi ikonami, obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ołtarz z rzeźbami Świętych Piotra i Pawła i ambona.

 

 

 

 

 

 

 

Materiały źródłowe:

Brykowski R., Łemkowska drewniana architektura cerkiewna w Polsce, na Słowacji i Rusi Zakarpackiej, Ossolineum 1986

www.beskid-niski.pl

http://lemko.org/polish/cerkwie.html

www.malanowicz.eu

Moje pasje

Fotografia Zabytki architektury Cerkwie łemkowskie