Cerkiew w Tyliczu

 

 

   Cerkiew p.w. św. św. Kosmy i Damiana zbudowana w latach 17381744 w typie zachodnio-łemkowskim. Jest to budynek trójdzielny, jednonawowy w całości drewniany o konstrukcji zrębowej. Wieża konstrukcji słupowej podbita gontem. Cerkiew wieńczą trzy wieżyczki z baniastymi hełmami. Najstarszym elementem wyposażenia wnętrza jest ikonostas późnobarokowy z elementami współczesnymi. (Cerkiew była wielokrotnie odnawiana 1780, 1889, 1930, 1938)    

 

 

 

 

 

Materiały źródłowe:

Brykowski R., Łemkowska drewniana architektura cerkiewna w Polsce, na Słowacji i Rusi Zakarpackiej, Ossolineum 1986

www.beskid-niski.pl

http://lemko.org/polish/cerkwie.html

www.malanowicz.eu

Moje pasje

Fotografia Zabytki architektury Cerkwie łemkowskie