Kolegiata w Tumie

 

 

   Około 997 roku powstało tu pierwsze na ziemiach polskich opactwo benedyktynów, p.w. Najświętszej Marii Panny i św. Aleksego. W 1140 roku opactwo zostało przeniesione do Mogilna a klasztor rozebrany. Na jego miejscu w 1141 roku arcybiskup gnieźnieński Jakub ze Żnina rozpoczął budowę kolegiaty. Konsekracja kościoła odbyła się 21 maja 1161 roku, wzięli w niej udział wszyscy polscy biskupi i książęta. Odbyło się tu 21 synodów prowincjonalnych, nazywanych synodami łęczyckimi. Pierwszy z nich zwołano w 1181, ostatni odbył się w 1547.

   Kolegiatę wzniesiono z granitu i piaskowca. Jest to trójnawowy orientowany kościół w układzie bazylikowym, z absydami na końcach osi podłużnej. Od strony zachodniej znajdują się dwie czworoboczne wieże, a od strony wschodniej dwie baszty. Kościół pełnił również rolę twierdzy. Oparł się najazdowi Tatarów w 1241 roku, ale później płonął wielokrotnie – podczas najazdów Litwinów, Krzyżaków, Szwedów.

   Odbudowa częściowo zatarła romański charakter budowli, pojawiły się elementy gotyku. W 1569 roku dobudowano renesansową kruchtę osłaniającą piękny romański portal.

   W latach 1765-1785 z inicjatywy prymasa Łubieńskiego kościół został przebudowany w stylu klasycystycznym. Prace wykonano pod kierunkiem architekta Efraima Szregera przebudowując wieże, główną nawę, zachodnią fasadę, a także okna i wnętrze. W czasie przebudowy kolegiaty powstał stojący obok niej niewielki drewniany kościół św. Mikołaja.

   Podczas II wojny światowej kolegiata została w znacznym stopniu zniszczona. W 1947 roku rozpoczęto odbudowę przywracając jej romański charakter. W czasie remontu odkryto w 1954 roku fundamenty pierwotnego opactwa benedyktynów.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal datowany jest zazwyczaj na około 1160 roku i nosi cechy warsztatu czynnego przy katedrze w Moguncji. 

W półkolistym tympanonie wyrzeźbiona jest postać Madonny z Dzieciątkiem, adorowana przez dwa anioły. 

Portal schodkowy z kolumnami o okantowanych głowicach, ozdobiony jest ponadto postaciami zwierzęcymi 

oraz potrójną archiwoltą z motywami roślinnymi i figuralnymi. 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie rekonstrukcji kolegiaty w 1952 roku odkryto w absydzie zachodniej polichromię, przedstawiającą pośrodku Chrystusa, 

po bolcach postacie Madonny i św. Jana oraz symboliczne postacie tetramorfów. Poniżej znajduje się pas z popiersiami apostołów. Polichromia ta stanowi dzieło wybitnego artysty z XII wieku

 

 

 

Płyty nagrobne kanoników łęczyckich

 

 

Podczas prac z 1995 roku odnaleziono także interesujący kamień z wyrytą schematyczną figurą leżącego człowieka. 

Najprawdopodobniej w ten sposób robotnicy upamiętnili śmierć jego ze swoich kolegów podczas prac budowlanych.

 

 

Portret trumienny

 

 

 Portal gotycki

 

Stalle gotyckie z początku XVI wieku z herbami Dębno i Sulima

 

 

Polichromowane deski stropu

 

 

 

W 1999 sprowadzono z Gniezna do Tumu relikwię św. Wojciecha, a na pamiątkę tego wydarzenia 

w otaczającym sąsiedni kościółek św. Mikołaja ogrodzie zasadzono poświęcony świętemu Wojciechowi dąb.

 

 

 

wikipedia

www.powiatleczycki.republika.pl/tum.html

www.malanowicz.eu Moje pasje Architektura Katalog zabytków Kościoły