Kościoły na Śląsku

Zabrze św. Józefa

Zabrze św. Kamila

 Zabrze św. Anny

 

Zabrze św. Jadwigi

 

 

 

Gliwice św. Krzyża

  Gliwice Wszystkich Świętych

 

  Gliwice św. Bartłomieja

Gliwice św. Bartłomieja

 

Gliwice katedra

 Gliwice Chrystusa Króla

 

 

Centawa

 

 

 

 

Gliwickie organy 

i ich twórcy

Inne kościoły

 

Klasztor w Oborach

 

Kolegiata w Tumie

 

Klasztor w Rytwianach

 

 

Świątynie Lwowa

 

 

 

 

 

 

 

 

www.malanowicz.eu Moje pasje Architektura Katalog zabytków