Skansen we Lwowie

Tradycyjne ubiory

 

 

   Музей народної архітектури і побуту «Шевченківський гай» Skansen utworzony w 1971 roku. Ekspozycja liczy blisko 120 obiektów. Podzielono ją na strefy prezentujące budowle z poszczególnych regionów Ukrainy. Do najcenniejszych zabytków należą przeniesione w stanie nienaruszonym cerkwie: bojkowska z 1763 i łemkowska z 1831 roku.

 

 

Bojkowszczyzna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łemkowszczyzna

 

Wierna kopia cerkwi z Kotania

 

 

 

 

 

 

Huculszczyzna

 

 

 

 

 

 

Bukowina

 

 

 

 

Podole

 

 

 

Pokucie

 

 

 

 

 

Podole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.malanowicz.eu Moje pasje Architektura Katalog zabytków Skanseny