Dom modlitwy Cukermana w Będzinie

 

 

 

Historia

 

Kirkut 2003

 

Kirkut 2007

Dom modlitwy Cukermana

 Dom modlitwy

Mizrachi

 

 

 

   Z uwagi na liczebność diaspory żydowskiej w Będzinie znajdująca się obok wzgórza zamkowego synagoga okazała się niewystarczająca. Powstała potrzeba tworzenia prywatnych domów modlitwy i jeden z takich właśnie domów powstał w kamienicy w tzw. Bramie Cukermana. Został on założony prawdopodobnie na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Po II wojnie światowej pomieszczenia zostały zaadaptowane na mieszkania, wtedy też podzielono wnętrze na dwie kondygnacje (w przestrzeni górnej istniał wcześniej najprawdopodobniej babiniec w formie balkonu).

   Dom Modlitwy został ufundowany przez właściciela kamienicy kupca Nuchima Cukermana, który był znaczącą osobistością w mieście: był przedstawicielem zarządu gminy wyznaniowej, członkiem zarządu Towarzystwa Dobroczynności w Będzinie, współzałożycielem i członkiem zarządu Będzińskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu.

   Malarstwo ścienne odkryte w 2007 roku w domu modlitwy Cukermanów jest charakterystyczne dla zdobień wnętrz w synagogach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obecnie miejscem tym opiekuje się fundacja Brama Cukermana. Odwiedziliśmy Dom kiedy trwały jeszcze prace konserwatorskie. 

 

 

 

 

 

 

Materiały źródłowe:

http://www.bramacukermana.com/

Zdjęcia: ikona domu modlitwy Mizrachi - p. Adam Szydłowski

www.malanowicz.eu Moje pasje Fotografia Cmentarze Cmentarze żydowskie