Żydzi w Będzinie

 

 

 

Historia

 

Kirkut 2003

 

Kirkut 2007

Dom modlitwy Cukermana

 Dom modlitwy

 Mizrachi

 

 

 

   Historia Żydów będzińskich sięga XIII wieku, choć najstarsze pisemne źródła podają dopiero rok 1564. Od początku swej obecności w Będzinie Żydzi brali aktywny udział w życiu miasta; ułatwiały im to przywileje nadawane przez kolejnych królów Polski. Na przełomie XIX i XX wieku Żydzi stanowili 80% mieszkańców miasta (37000 osób w 1910 r.) W 1917 r. w Radzie Miejskiej Będzina wszyscy radni byli Żydami.

 

   W nocy z 8 na 9 września 1939 r. Niemcy spalili synagogę wraz z modlącą się w środku grupą około dwustu osób.

źródło : http://www.bedzin.pl/default.aspx?docId=1345

 

Pamiątki eksponowane na wystawie w muzeum na zamku

 

 

 

 

   Będzińskich Żydów wysiedlono do gett na będzińskim Warpiu, którego likwidacja miała miejsce w dniach 18 sierpnia 1943 r. Pierwsze masowe deportacje do KL Auschwitz-Birkenau nastąpiły już w 1941 r. Po wojnie do Będzina wróciło około dziewięciuset ocalałych Żydów, ale większość z nich wyjechała z czasem w wyniku polityki prowadzonej przez władze PRL-u. W 2004 roku dokonano też sensacyjnego odkrycia po 60 latach w jednej z będzińskich kamienic zidentyfikowano Synagogę Mizrachi. 

   W Będzinie istniały trzy cmentarze żydowskie. Pierwszy powstał w XVI w. w okolicach ulicy Zawale, funkcjonował do połowy XIX w., a istniał do okresu międzywojennego. Cmentarz istniejący do dziś na północnym zboczu Góry Zamkowej powstał jako drugi w roku 1831 podczas epidemii cholery. Trzeci cmentarz powstał pod koniec XIX w. na Warpiu przy ul. Sieleckiej, ale został zniszczony podczas drugiej wojny światowej. 

   Zachowany cmentarz jest najstarszym z dotąd istniejących na terenie Zagłębia Dąbrowskiego (nagrobki od 1831 r. do lat 70. XIX w.). Cechują go typowe dla Żydów wschodnich nagrobki pełne symboliki żydowskiej sztuki sepulkralnej. Reprezentowane są wszystkie znane elementy symboliki, a także oryginalne wyobrażenia. Na niektórych macewach zachowały się ślady barwnych polichromii. Dotąd odkryto 850 macew lub ich fragmentów. Na wyjątkowy charakter tej nekropolii rzutuje fakt jej usytuowania na zboczu wzgórza u stóp zamku.

 

  Obecnie trwają przygotowania do prac renowacyjnych na cmentarzu, powstał  projekt otoczenia nekropolii ażurowym ogrodzeniem, zbudowana została już brama.

 

 

 

www.malanowicz.eu Moje pasje Fotografia Cmentarze Cmentarze żydowskie