Obiekty kultu św. Jana Nepomucena w powiecie gliwickim

 

TOSZEK

   Wolnostojąca kapliczka na rozdrożu wewnątrz drewniana polichromowana figura św. Jana Nepomucena

LOKALIZACJA
ADRES TOSZEK ul. Strzelecka / droga do Dąbrówki
wolnostojąca, ogólnodostępna
DANE O KAPLICZCE
RODZAJ DOMKOWA
WYMIARY (front )240 x 210 x 285 / 390 (wys. gzymsu /  wys. szczytu )

DANE 

O PRZEDSTAWIENIU JANA NEPOMUCENA

RODZAJ PRZEDSTAWIENIA FIGURA
MATERIAŁ DREWNO
WYMIARY H 170cm
ATRYBUTY

KRUCYFIKS, PALMA, KOMŻA, MANTOLET, BIRET

UWAGI  
 

   Kamienna figura na rynku z roku 1725, lecz wykonana bardzo wcześnie, bo już w roku 1706 w Pradze, fundowana przez hrabiego Colonnę. Podstawa stopniowana. Postument dwukondygnacyjny, z gzymsami i spływami. W dolnej części tablica inskrypcyjna z chronostychem.

   Jest to dzieło o nieustalonym autorstwie, reprezentujące jednak stosunkowo wysoki poziom artystyczny. Statua ta wyróżnia się pośród górnośląskich monumentów tego typu szczególnie efektownym, wysokim cokołem, na którym w chronostychu zawarta jest data 1725. Niejasne przekazy mówią o wykonaniu figury w Pradze, w roku 1706 na zlecenie hrabiego Colonny. Rzeźba ta wykazuje wiele wspólnych cech z figurą św. Jana  w Izbicku pochodzącą  z 1723 roku. co pozwala przyjąć tezę o wspólnym autorstwie obu figur i wykluczyć możliwość wykonania toszeckiej statui w roku 1706 w Pradze.

 

LOKALIZACJA
ADRES TOSZEK rynek
wolnnostojący
DANE O KAPLICZCE

RODZAJ

POSTUMENT

WYMIARY

Postawa-schody – wysokość 130 cm

Postument – podstawa 145 x 170, wysokość 108 cm

DANE 

O PRZEDSTAWIENIU JANA NEPOMUCENA

RODZAJ PRZEDSTAWIENIA FIGURA
MATERIAŁ KAMIEŃ
WYMIARY
ATRYBUTY

KRUCYFIKS, PALMA, AUREOLA+5 GWIAZD, KOMŻA, MANTOLET, BIRET

UWAGI

Z przodu na cokole inskrypcja / chronostych

SANCTO  IOANNI  NEPOMVCENO  PRO  CONSERVATO CONFESSIONIS  SIQILLO  E  PONTE  PRAQENSI PRAECIPITATO  LAVS  ET  GLORIA

 
   W nawie głównej kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, na filarze zawieszony jest ołtarzyk z figurą św. Jana Nepomucena w niszy.
LOKALIZACJA
ADRES TOSZEK kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w ołtarzu na filarze nawy głównej
DANE O KAPLICZCE
RODZAJ
WYMIARY

DANE 

O PRZEDSTAWIENIU JANA NEPOMUCENA

RODZAJ PRZEDSTAWIENIA FIGURA
MATERIAŁ  
WYMIARY
ATRYBUTY

KRUCYFIKS, PALMA, KOMŻA, MANTOLET, BIRET

UWAGI  

 

Źródła :

www.krajoznawca.eu  

www.nepomuki.pl   

Jerzy Gorzelik; Rzeźba sakralna i elementy wyposażenia kościołów w archiprezbiteriatach gliwickim i toszeckim w XVIII wieku

        [w:] Rocznik Muzeum w Gliwicach, t.XX; Gliwice 2006

 

Zdjęcia współczesne : Małgorzata Malanowicz  

 

Zdjęcie archiwalne :

GLIWICE 2009  

Silesiana

Nepomuki