Obiekty kultu św. Jana Nepomucena w powiecie gliwickim

 NEPOMUKI - to popularna nazwa przedstawień świętego Jana Nepomucena

 

Mapa rozmieszczenia obiektów kultu w powiecie gliwickim

 

Historia życia i geneza kultu św. Jana Nepomucena

Atrybuty

Chronostychy

Klasyfikacja

Kolekcja w Muzeum w Gliwicach

Galeria

 

 

 

Opracowanie: Małgorzata Malanowicz

 

Materiały źródłowe:

 

Strony internetowe:  

..

1. www.krajoznawca.eu 

2. www.nepomuki.pl

3. wikipedia

4. www.tworogmaly.pl

5. www.pilchowice.pl

6. www.taciszów.pl

7. www.pyskowice.republika.pl

8. www.nepomuk.pl

  

Inne źródła:

..

9. ks.Stanisław Klein, Edyta Golombek; Parafia św. Walentego w Chechle. Zarys dziejów i współczesność; Chechło 2002

10. Janina Drozd; Przewodnik turystyczny po gminie Rudziniec z zarysem historycznym, legendami i obyczajami; Chechło 2001

11. ks. Piotr Górecki; Ród hrabiów von Welczek i ich sakralne fundacje na ziemi gliwickiej od końca XVII do I poł. XIX wieku

     wykład Gliwice czerwiec 2009

12. Roman Szołtysek, Paniówki, Katowice 1996

13. Jerzy Gorzelik; Działalność Johanna Melchiora Oesterreicha dla opactwa cysterskiego w Rudach Wielkich

     [w:] Rocznik Muzeum w Gliwicach, t.XV; Gliwice 2000

14. Jerzy Gorzelik; Górnośląski warsztat Johanna Melchiora i Antona Oesterreichów; [w:] Rocznik Muzeum w Gliwicach, t.XVII; Gliwice 2002

15. Jerzy Gorzelik; Zapomniany rzeźbiarz opawski Johannes Nitsche i jego prace w kamieniu

     [w:] Rocznik Muzeum w Gliwicach, t.XVIII; Gliwice 2003

16. Jerzy Gorzelik; Rzeźba sakralna i elementy wyposażenia kościołów w archiprezbiteriatach gliwickim i toszeckim w XVIII wieku

     [w:] Rocznik Muzeum w Gliwicach, t.XX; Gliwice 2006

17. Jacek Schmidt, Historia kościołów w Gliwicach, Gliwice 1998

18. Jacek Schmidt, Kościoły Ziemi Gliwickiej. Ostropa, Gliwice 2000

19. Jacek Schmidt, Kościoły Ziemi Gliwickiej. Rudziniec, Gliwice 2001

20. Jacek Schmidt, Kościoły Ziemi Gliwickiej. Łabędy, Gliwice 2003

21. Jacek Schmidt, Kościoły Ziemi Gliwickiej. Sośnicowice, Gliwice 2004

22. Jacek Schmidt, Kościoły Ziemi Gliwickiej. Stare Gliwice, Gliwice 2005

23. Jacek Schmidt, Kościoły Ziemi Gliwickiej. Brzezinka, Gliwice 2005

24. Jacek Schmidt, Kościoły Ziemi Gliwickiej. Żernica, Nieborowice, Gliwice 2005

25. Ernst Kloss, Herbert Rode, Wilhelm Steps, Hilde Eberle; Die Bau- und Kunstdenkmäler  des Kreises Tost-Gleiwitz, Breslau 1943

26. tablica informacyjna w kościele p.w. św. Mikołaja

27. ks. Paweł Ludwig, Nasze serca dla kościoła św. Michała Archanioła, Gliwice 2008

28. Urszula Kaczmarczyk, Świadkowie przeszłości czyli kapliczki i krzyże przydrożne w pejzażu gminy Gierałtowice, 2003

29. Agnieszka Kazubek, Parki, kapliczki i krzyże przydrożne, Pyskowice 2009  

30. Krystyna Kaczko, Tradycyjna i współczesna twórczość ludowa w powiecie gliwickim, [w:] Zeszyty Gliwickie nr II, Gliwice 1964  

31. Andrzej Babuchowski, Jan Nepomucen, 2007

32. Hans Joachim Helmigk; Oberschlesische Landbaukunst um 1800, Berlin 1937

 

Zdjęcia współczesne : Małgorzata Malanowicz

 

Zdjęcia archilwalne : 

 

Piotr Barchański

M. Kaszowski

Patrycja Lasota-Bienek

Robert Respondowski

stare pocztówki

www.nepomuki.pl        

zbiory p. Małgorzaty Rojek

Oberschlesien im Bild

Jacek Schmidt, Kościoły Ziemi Gliwickiej. Żernica, Nieborowice, Gliwice 2005  

www.malanowicz.eu  Moje pasje

Silesiana

Nepomuki