Opowiadania rozmaite

Niebieski szlak
Czas odbity w oknach
W kuchni i przy stole
Krótkie historie małych przedmiotów
Tu czy tam, tam czy tu...