Jarmark średniowieczny w Chudowie

 

 

 

 

Zamek

Jarmark średniowieczny

Kramy 

rzemieślników

 

Karczma

 

 

 

 

  

 

 

Na przedpolu zamku stają obozem bractwa rycerskie

 

 

 

 

Leniwie toczy się życie w obozie

 

 

 

 

 

 

 

 

Pora się zbierać rozpoczynają się turnieje...

 

 

 

 

Główny punkt programu to potyczki i turnieje rycerskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla tych, którzy nie lubią słuchać szczęku oręża są tańce, koncerty, inscenizacje lub po prostu spotkania

 

 

 

 

 

Nadwątlone siły można pokrzepić w karczmie serwującej proste, acz znakomite potrawy

 

 

   W kramach pokazywane są wyroby wykonane przy użyciu technik dawnego rzemiosła każdy z cechów rzemieślniczych miał swoją pieczęć.

 

 

zob. RZEMIOSŁO

 

 

 

 

 

Jarmark średniowieczny organizuje corocznie w drugi weekend sierpnia i zamek odbudowuje 

Fundacja Zamku Chudów: http://www.zamekchudow.pl/ 

 

www.malanowicz.eu Moje pasje Katalog zabytków Zamki Zamek w Chudowie