Zabrzańska „Dorota

  Muzeum Górnictwa Węglowego – d. Starostwo Powiatowe

 

 

 

 

Historia

Muzeum

Górnictwa Węglowego

 

 

Szpital

 

Kościół

p.w. św. Anny

 

 

Sąd Rejonowy

Kościół ewangelicki

Szkoła nr 36

Liceum

Synagoga

 

 

   Wybudowany w latach 18751907. Wykonanie projektu pierwszego jak się później okazało etapu oraz budowę mistrzowi budowlanemu Mateuszowi Kreissowi. Budynek powstał dzięki funduszowi reprezentacyjnemu zebranemu na ten cel w nowym powiecie, wsparciu finansowemu hrabiego Posadowskiego, zaciągniętej pożyczce w wysokości 25 tys. talarów oraz darowiźnie udzielonej w postaci działki budowlanej o pow. ponad 25 arów przekazanej przez ówczesnego posiadacza ziemskiego Guido Henckla von Donnersmarcka. Po dwudziestu latach obiekt okazał się zbyt mały, ze względu na wzrastające potrzeby administracyjne, więc w 1894 r. postanowiono go rozbudować. Jej autorem był mistrz murarski Alfred Langer. W 1906 roku, uchwałą sejmiku powiatowego, ponownie zapadła decyzja o powiększeniu budynku o nowe skrzydło, w którym znaleźć się miała sala posiedzeń. Na przełomie lat 1906/1907 wzniesiono dwupiętrowe skrzydło północne, utrzymane w stylu neoklasycyzującym. Dostawiono je do głównego korpusu budynku w sąsiedztwie Szpitala Spółki Brackiej. Projektantem tego skrzydła był berliński architekt Arnold Hartmann. Budynek mieści w środku hol główny oraz reprezentacyjne, jednobiegowe schody. Na pierwszym piętrze znajduje się piękna sala posiedzeń sejmiku powiatowego z galerią, w całości wykonana w drewnie w stylu neogotyku skandynawskiego. 

   W międzyczasie budynek służył innym funkcjom w październiku 1930 r.  otwarto tu Kupiecką Szkołę Zawodową, po wkroczeniu Armii Radzieckiej do miasta, w styczniu 1945 r., utworzono tu jedną z kilku radzieckich Komendantur Wojennych, gdzie w piwnicach, przystosowanych jako cele, więziono przeciwników nowej władzy. W latach 50., 60. ulokowano tu Technikum Budowlane.

   W grudniu 1979 r. utworzono w budynku pierwsze w Polsce Muzeum Górnictwa Węglowego.

 

 

 

c.d.n.

 

Materiały źródłowe:

Dariusz Walerjański, Z dziejów "Pałacu pod orłem", [w:] Nasze Zabrze Samorządowe nr 05/2005

Dariusz Walerjański, Zabrzańskie wieże ciśnień, [w:] Nasze Zabrze Samorządowe nr 01/2004

Dariusz Walerjański, Wycieczka po mieście, [w:] Nasze Zabrze Samorządowe nr 04/2004 i nr 05/2004

www.zabrze.aplus.pl

www.kuria.gliwice.pl

www.um.zabrze.pl

 

kwiecień 2009

www.malanowicz.eu

Moje pasje