Procesje Bożego Ciała

 

 

 

D±brówka Wielka

2011

¦więtochłowice-Lipiny

2012

 

 

         
     

 

 

www.malanowicz.eu Moje pasje Silesiana