Swarzewskie odpusty

 

 

 

 

Swarzewo

 

Zdjęcia archiwalne

 

MB Swarzewska

 

Odpusty

 

„Okna”

 

Galeria

 

 

   Swarzewo znane jest z kultu otaczającego cudowną figurkę Matki Boskiej Swarzewskiej

Od w. XIX pielgrzymi przybywają na dwa odpusty, w niedzielę po 16 lipca i w niedzielę po 8 września. Pierwszy odpust nosi nazwę Matki Boskiej Szkaplerznej „odpust mały”, drugi natomiast Narodzenia NMP, Matki Boskiej Siewnej lub „duży odpust”.

   Najstarsze zapiski kościelne podają, że w Swarzewie wzniesiono kaplicę pod wezwaniem Narodzenia NMP. Mówią one również, że jest ona nawiedzana przez licznych pielgrzymów przybywających tu w dzień odpustu. W XIX w. istniał już zwyczaj uroczystego obchodzenia dwóch odpustów w Swarzewie. 

 

 

wrzesień 1984 
       
   
       
   
       
   
       
.
  .  
  .  
lipiec 2005
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   

.
  .    
  .    
wrzesień 2010