Obiekty kultu św. Jana Nepomucena w powiecie gliwickim

 

Atrybuty

 

Historia życia i geneza kultu św. Jana Nepomucena

Chronostychy

Klasyfikacja

Mapa rozmieszczenia obiektów kultu w powiecie gliwickim

Kolekcja w Muzeum w Gliwicach

Galeria

 

   Atrybuty i ubiór Jana z Nepomuka, w które zaopatrzone są jego wizerunki to: 

 

adorowany krucyfiks

 

gałązka palmy typowy atrybut wszystkich męczenników

 

pięć gwiazd (promieni), umieszczanych często na aureoli Świętego, to symbol ciał niebieskich, które ukazały się w momencie jego śmierci w nurtach Wełtawy. Symbolizują one również pięć liter układających się w łacińskie słowo TACUI, czyli MILCZAŁEM. 

 

stuła jako znak spowiednika

 

palec wskazujący na ustach symbolizujący tajemnicę spowiedzi

język trzymany w dłoni lub osobno przedstawiony na cokole

 

księga, kłódka, klucz, zapieczętowany list

biret charakterystyczne nakrycie głowy

 

komża

 

rokieta (peleryna, mantolet)

    Atrybutów tych czasem szukać należy w sąsiedztwie Jana zdarza się, że trzymają je aniołki umieszczone najczęściej u stóp świętego. Biret Jan trzyma czasem w ręku najczęściej wtedy, gdy figura stoi w kościele lub obok niego.

 

 

Opracowanie: Małgorzata Malanowicz

 

Materiały źródłowe :

 

Strony internetowe:

www.nepomuki.pl

 

Inne źródła:

Andrzej Babuchowski, Jan Nepomucen, 2007

 

Zdjęcia współczesne : Małgorzata Malanowicz 

www.malanowicz.eu Moje pasje

Silesiana

Nepomuki