Obiekty kultu św. Jana Nepomucena w powiecie gliwickim

 

Chronostychy

 

 

Historia życia i geneza kultu św. Jana Nepomucena

Atrybuty

Klasyfikacja

Mapa rozmieszczenia obiektów kultu w powiecie gliwickim

Kolekcja w Muzeum w Gliwicach

Galeria

 

 

Chronostych (czasem zwany też chronogramem) to rodzaj łamigłówki wykorzystującej fakt, że litery

M D C L X V I

w alfabecie łacińskim oznaczają jednocześnie cyfry.
Na cokołach noszących figury Jana Nepomucena odnaleźć można często inskrypcje fundacyjne, zawierające zwykle pobożną maksymę lub pochwałę fundatora w języku łacińskim, niemieckim lub polskim. Jeśli zauważycie, że niektóre z liter są wyróżnione, to spróbujcie odczytać je jako cyfry. Ich suma określi datę ufundowania, wykonania lub
rzadziej renowacji rzeźby. Każda ze specjalnych liter nie może wystąpić bez swego liczbowego kontekstu.

To jedyny przykład chronostychu zachowany na naszym terenie Toszek, kolumna na rynku
C-I-I 100  1  1

1725

M = 1000
D = 500
C = 100
L = 50
X = 10
V = 5
I = 1
MVC 1000  5 100 
C-V-C-I 100  5  100  1
I-I-ILL 1  1  1  50  50
I-CI 1  100  1
I-L-V 1  50  5
L-I 50  1

 

Opracowanie: Małgorzata Malanowicz

 

Materiały źródłowe :

www.nepomuki.pl

  

Zdjęcia współczesne : Małgorzata Malanowicz 

www.malanowicz.eu Moje pasje

Silesiana

Nepomuki