Śląskie stroje ludowe zbiory muzealne

 

Bytom

Muzeum Górnośląskie

Zabrze

Muzeum Górnictwa Węglowego

Koszęcin

Izba Tradycji Zespołu Śląsk

Mikołów

Izba Tradycji

 

         
     

 

 

www.malanowicz.eu Moje pasje Silesiana