Śląskie stroje ludowe zbiory muzealne

 

 

 

Charakterystyka

 

BojkówSchönwald

 

Muzea

 

Izby regionalne

 

Albumy

 

Galeria

Bytom

Muzeum Górnośląskie

Zabrze

Muzeum Górnictwa Węglowego

Koszęcin

Izba Tradycji Zespołu Śląsk

Mikołów

Izba Tradycji

 

Muzeum 

w Gliwicach

 

 

 

chór "Harmonia" w 1949

www.malanowicz.eu

Moje pasje

Silesiana

Stroje śląskie