Śląskie stroje ludowe zbiory muzealne

 

 

 

Charakterystyka

 

BojkówSchönwald

 

Muzea

 

Izby regionalne

 

Albumy

 

Galeria

Bytom

Muzeum Górnośląskie

Zabrze

Muzeum Górnictwa Węglowego

Koszęcin

Izba Tradycji Zespołu Śląsk

Mikołów

Izba Tradycji

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.malanowicz.eu

Moje pasje

Silesiana

Stroje śląskie