Maria Malanowicz-Niedzielska  (1899–1943)

 

 

Reduta"

Osterwy

 

Teatr 

toruński

Teatr 

Narodowy

Teatr 

lwowski

Teatr 

wołyński

 

Inne teatry

Film

 

Śmierć podczas akcji

 

Rodzina

I mąż:

Tadeusz Niedzielski

II mąż:

Leszek Stępowski

 

 

Zygmunt Malanowicz

 

Drzewo genealogiczne

 

 

 

Córka Józefa i Sabiny z Sawickich

 

urodziła się 30.11.1899 roku w Wilnie
zginęła tragicznie 8.10.1943 roku w Warszawie

 

W okresie międzywojennym została odznaczona Medalem Niepodległości 
(Monitor Polski z dnia 19 marca 1937 roku)

 

 

 

   Aktorka teatralna, na scenie używała początkowo nazwiska panieńskiego, później najczęściej podwójnego Malanowicz-Niedzielska. Ukończyła w Krakowie Miejski Dwuletni Kurs Dramatyczny, zorganizowany 1 października 1919 roku z inicjatywy wiceprezydenta Rollego, a prowadzony przez dyrektora Teatru Powszechnego Józefa Wiśniowskiego. Pierwszą pracę podjęła również w Krakowie, w Teatrze im. Słowackiego. Grała w teatrze „Reduta” Juliusza Osterwy, teatrach w Toruniu, Łucku, Lwowie i Warszawie oraz często gościnnie w innych miastach. Z filmów zachował się jedynie fragment w filmie-składance 
o Ludwiku Solskim „Geniusz sceny”, nie ma informacji czy wystąpiła w jakimś innym filmie.
   Najbardziej znaną jej rolą była kreacja Smugoniowej („Uciekła mi przepióreczka").
 

 

KALENDARIUM

 

 

   Podczas okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej uczestniczyła w konspiracji (była agentką kontrwywiadu AK); pracowała też jako kelnerka. Zginęła zastrzelona przypadkowo  podczas akcji AK.

 

 

Pochowana jest w Warszawie na Cmentarzu Ewangelickim

 

 

 

Cytowane źródła

 

Rysunki do sztuki 

Stefana Żeromskiego 

"Uciekła mi przepióreczka" Rys. Kazimiera Dąbrowska 

1. Stefan Jaracz 

2. Juliusz Osterwa 

3. Maria Malanowicz 

4. Ludwik Solski 

wydane przez "Ruch" w 1957 r.

RYSUNKI ZE ZBIORÓW MUZEUM TEATRALNEGO

W WARSZAWIE

+

+ +  +  +

Materiały źródłowe

    
+ + +   +  

 

  oraz najserdeczniejsze podziękowania za możliwość skorzystania z archiwum syna brata trzeciej żony drugiego męża

  prawnuczki brata mojego pra-pra-pradziadka :D czyli dla p.p. Rozmarynowicz