30 marca (1)

TOKIO - YANAKA
31 marca (2)

TOKIO - UENO - ZOO
31 marca (2)

TOKIO - UENO - MUZEUM
31 marca (2)

TOKIO - UENO - PARK
1 kwietnia - Wielkanoc (3)

TOKIO - CHIYODA
2 kwietnia (4)

TOKIO - ASAKUSA
3 kwietnia (5)

TOKIO - EDOGAWA
4 kwietnia (6)

MATSUMOTO
5 kwietnia (7)

DOLINA KISO - NARAI
6 kwietnia (8)
 
KIOTO - KINKAKU-JI / GINKAKU-JI
7 kwietnia (9)

KIOTO - KYOMIZU-DERA / KODAI-JI
7 kwietnia (9)

KIOTO - GION
8 kwietnia (10)

OKAYAMA
8 kwietnia (10)

HIMEJI
9 kwietnia (11)

HIROSHIMA
10 kwietnia (12)

MIYAJIMA
11 kwietnia (13)

podróż
12 kwietnia (14)

KANAZAWA
12 kwietnia (14)

KANAZAWA - KENROKUEN
13 kwietnia (15)

TAKAYAMA
14 kwietnia (16)

TAKAYAMA - SANNO MATSURI
15 kwietnia (17)

SHIRAKAWA
16 kwietnia (18)

podróż
17 kwietnia (19)

NIKKO
18 kwietnia (20)

TOKIO - ODAIBA - warsztaty
19 kwietnia (21)

TOKIO - BUNKYO
20 kwietnia

odlot